Band/ slip examen

Aan het einde van het jaar worden de band/ slipexamens afgenomen door onze trainer Marcel. Marcel beoordeelt of de judoka klaar is om het examen af te leggen. Indien hij denkt dat de judoka er klaar voor is wordt hij ingepland voor het examen.

Het examen zal tijdens de reguliere lestijden worden afgenomen op de laatste 2 vrijdagen voor de grote vakantie. Je mag je ouders broertjes, zusjes, opa en/ of oma uitnodigen om naar je te komen kijken.

Mocht de judoka er nog niet klaar voor zijn dan zal Marcel in de loop van het volgende seizoen kijken of er een tussentijds examen ingepland kan worden. Hiervan krijg je van te voren een aankondiging. Dit tussentijds examen zal in een reguliere les worden afgenomen.

De kosten voor het examen zijn € 7,50.–. Indien we nog geen mobiel nummer van u hebben zou u deze bij het doorgeven van de voorkeursdatum willen doorgeven zodat we u een betaalverzoek kunnen sturen.

De kinderen die de oranje slip hebben ontvangen dienen lid te worden van Judo Bond Nederland, dit is verplicht om deel te kunnen nemen aan JBN-toernooien. Na het lid worden krijgt het kind een paspoort waarin ook de volgende ontvangen slippen en banden in genoteerd worden. Tevens wordt dit ook allemaal digitaal vastgelegd. Lid worden kan op de site van Judo Bond Nederland www.jbn.nl meer info over lid worden van JBN vind je op de site http://www.yama-arashi.nl/algemeen/lid-worden-jbn/  

De kinderen die al lid zijn van de Judobond, denk eraan om je paspoort mee te nemen. Dan kan Marcel deze aanvullen met je nieuwe slip of band.

Share